Xạ Thủ: G.R.I.T

Sniper: G.R.I.T. - Global Response & Intelligence Team (2023)

Nội dung phim

Tay bắn tỉa xuất sắc Brandon Beckett và Đội Tình báo và Phản ứng Toàn cầu (GRIT) mới thành lập triển khai tới Malta để loại bỏ một âm mưu khủng bố quốc tế và giải cứu Đặc vụ đồng nghiệp, Lady Death.

Tags

Bình luận