Ngài Xe Hơi và Hiệp Sĩ Dòng Đền

Mr. Car and the Knights Templar (2023)

Nội dung phim

Khi một nhà sử học nghệ thuật tìm thấy một cây thánh giá cổ xưa của Hiệp sĩ Templar, anh ta phải hợp lực với một nhóm nhà thám hiểm kỳ lạ trong nhiệm vụ mở khóa bí mật của thánh tích.

Tags

Bình luận