Lực Lượng Nền Móng Phần 2

Foundation Season 2 (2023)

Nội dung phim

Một câu chuyện phức tạp về con người nằm rải rác trên các hành tinh trong khắp thiên hà, tất cả đều sống dưới sự cai trị của Đế chế Thiên hà.

Tags

Bình luận