Hiệp Sĩ Áo Đen

Black Knight (2023)

Nội dung phim

Ở tương lai tăm tối bị ô nhiễm không khí tàn phá, chuyện sống còn của loài người phụ thuộc vào nhóm Hiệp sĩ áo đen và họ khác xa những người giao hàng bình thường.

Tags

Bình luận