Cơn Sốt Thú Bông

The Beanie Bubble (2023)

Nội dung phim

Ty Warner là một người bán đồ chơi thất vọng cho đến khi sự hợp tác của anh ấy với ba người phụ nữ đã phát triển ý tưởng của anh ấy thành cơn sốt đồ chơi lớn nhất trong lịch sử.

Tags

Bình luận