Ba Chàng Lính Ngự Lâm: D'Artagnan

The Three Musketeers: D'Artagnan (2023)

Nội dung phim

D'Artagnan đến Paris để cố gắng tìm kiếm những kẻ tấn công mình sau khi bị bỏ mặc cho đến chết, điều này dẫn anh đến một cuộc chiến thực sự mà tương lai của nước Pháp đang bị đe dọa. Anh ta liên kết với Athos, Porthos và Aramis, ba chàng lính ngự lâm của Nhà vua.

Tags

Bình luận